Pracodawcy - Program, Korzyści i Zasady

Uczestnictwo w programie Bezpieczny staż łączy się z korzyściami dla wszystkich partnerów.
Poniżej przedstawiamy korzyści dla biznesu:

Korzyści dla partnerów biznesowych z udziału w programie Bezpieczny Staż (praktyka CSR)

WEWNĘTRZNE

ZEWNĘTRZNE

Rozwój mentoringu

Certyfikacja CSR

Promocja pracowników

Wizerunek w mediach

Promocja CSR
w organizacjach

Przekaz CSR do klientów i rynku

Rozwój wolontariatu

Wzmacnianie marki firmy
w lokalnej społeczności

KORZYŚCI WEWNĘTRZNE

ROZWÓJ MENTORINGU czyli nowych kompetencji pracowników

 • Możliwość praktykowania mentoringu społecznego przez pracowników. Szkolenie mentora odbywa się przy wykorzystaniu aplikacji Bezpieczny Staż. Pracownik przechodzi szkolenie z kompetencji mentorskich dedykowanych osobom z pieczy zastępczej;
 • Możliwość szkolenia pracowników (mentorów społecznych) z mentoringu biznesowego również w ramach aplikacji Bezpieczny Staż ;
 • Rozwój kompetencji pracowników - mentoring społeczny i biznesowy;
 • Rozwój w ramach stanowiska –  zwiększenie zakresu odpowiedzialności pracownika dzięki przyjęciu roli mentora społecznego/biznesowego;
 • Możliwość skorzystania z superwizji mentorskiej (poprzez aplikacje Bezpieczny Staż);
 • Inwestycja w kulturę mentorsko - coachingowa w firmie.

PROMOCJA PRACOWNIKÓW – mentorów zaangażowanych w staż

 • Promocja konkretnych osób – zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników;
 • Rozwój komunikacji w obrębie firmy – artykuły, plakaty, wyróżnienia na forum.

PROMOCJA CSR w organizacji

 • Wzrost wiedzy pracowników na temat CSR;
 • Zaangażowanie pracowników w CSR  dzięki świadomości wagi podejmowanych działań;
 • Wzrost identyfikacji z firmą.

ROZWÓJ WOLONTARIATU w organizacji

 • Kreowanie zaangażowania społecznego w zespole/firmie;
 • Promowanie idei wolontariatu jako dodatkowej aktywność pracowników;
 • Zaangażowanie pracowników - mentorów jako wolontariuszy w programach pokrewnych do stażowego zgodne z celami CSR Firmy;
 • Praktykowanie ważnych wartości w firmie – poczucie dumy;
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników.

 

KORZYŚCI ZEWNĘTRZNE

CERTYFIKACJA CSR

 • Wystawienie certyfikatu przez Fundację „Firma – partner programu Bezpieczny Staż”;
 • Zgłoszenie przez Fundację Firmy do certyfikacji lub konkursów, na przykład Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
 • Zaproszenie do Klubu  „Armada” zrzeszającego renomowane marki wokół idei rozwoju programów stażowych dla młodzieży.

KORZYŚĆ WIZERUNKOWA

 • Opis wybranych projektów stażowych na fanpage'u Fundacji
 • Newsy o stażach na stronie internetowej Fundacji:
 • Opis działań Firmy w dorocznym raporcie z programu Bezpieczny Staż zamieszczanym na stronie Fundacji;
 • Filmy dokumentujące wspólne działania zamieszczane w Internecie;
 • Promocja na innych stronach poświęconych społecznemu zaangażowaniu biznesu oraz w prasie.

PRZEKAŻ CSR DO KLIENTÓW I RYNKU

 • Mailing lub korespondencja do partnerów/ klientów o CSR-owym zaangażowaniu firmy, np. w postaci ręcznie wykonanej przez beneficjentów programu kartki z życzeniami okolicznościowymi;
 • Ekspozycja na terenie firmy dokumentacji fotograficznej z przebiegu programu Bezpieczny Staż.

 WZMACNIANIE MARKI FIRMY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

 • Możliwość organizacji w przestrzeni publicznej wystawy zdjęć dokumentujących akcje sponsorowane przez firmę, wolontariat pracowniczy, mentoring;
 • Promocja w lokalnej prasie programu Bezpieczny Staż;
 • Udział pracowników firmy jako wolontariuszy w lokalnych akcjach kreowanych przez władze samorządowe;
 • Plakat – billboard dotyczący lokalnych  problemów stworzony w ramach akcji społecznej razem z Fundacją np. promującej przeciwdziałanie wykluczeniu poprzez organizacje staży.

 

ZWIŃ

PARTNERZY STRATEGICZNI

POSŁUCHAJ ICH

Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy, których do tej pory nie znałam lub uważałam za trudne. Nie bardzo wierzyłam w swoje możliwości, ale udało się mi pokonać nawet te dość skomplikowane prace. Myślę, że nawet byłby ze mnie dobry magazynier.

Wioletta, Stażystka

Największa wartość staży to możliwość regularnej pracy w firmie z innymi pracownikami

Magdalena, Konsultantka

Stażysta, który jest przygotowany do powierzonych zadań i sumiennie je wykonał, powinien nabytą wiedzę wykorzystać w każdej działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą bezpośrednio do klienta.

 Andrzej, Mentor

Spodobała mi się komunikacja między współpracownikami, rozkładanie towaru, podawanie towaru, zamawianie i rozliczanie kart płatniczych.

Marek, Stażysta

 

PARTNERZY
PROGRAMU: