PRACODAWCY

Fundacja Robinson Crusoe zaprasza firmy i organizacje pozarządowe do wspólnego budowania kapitału społecznego. Jak? Dzięki spotkaniu dwóch światów – biznesu (firm małych i dużych, lokalnych i sieciowych) i młodzieży z pieczy zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze).

Spotkanie to polega na zaproszeniu młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym do „bezpiecznego wyzwania”, jakim jest staż w przyjaznej firmie pod opieką dorosłego, czyli mentora.

Robimy to już od dziesięciu lat. Nasi podopieczni (Robinsonowie) z różnych miejsc w Polsce biorą udział w dwu-trzytygodniowych stażach w firmach, które uznają wagę społecznego zaangażowania i odpowiedzialności biznesu wobec lokalnej społeczności.

Dla Robinsonów jest to często pierwsze doświadczenie kontaktu z organizacją i społecznością dorosłych inną niż dom dziecka czy instytucje pomocowe. Z radością obserwujemy jak dzięki „spotkaniu” u stażystów rośnie poczucie własnej wartości, sprawstwa, zaufania do dorosłych i gotowości do podejmowania wyzwań na rynku pracy.

Program Bezpieczny Staż jest skuteczną, sprawdzoną formą wsparcia usamodzielnienia.

Jego powodzenie zagwarantowane jest dzięki temu, że:

 • Program realizowany jest w partnerstwie: firma – organizacja pozarządowa;
 • Stażysta jest wspierany przez obu partnerów – w firmie przez mentora, poza firmą przez konsultanta z organizacji pozarządowej;
 • Staż realizowany jest przy użyciu dedykowanej aplikacji Bezpieczny Staż;
 • Fundacja wspiera i edukuje firmę i jej pracownika (mentora) w zakresie programu;
 • Staż jest płatny i może trwać od dwóch tygodni do dwóch miesięcy;
 • Staż ma charakter edukacyjny – umożliwia poznanie nowego środowiska, nabycie kompetencji i wiary w siebie. Celem nie jest zatrudnienie (choć tego nie wykluczamy), lecz poznanie własnych możliwości i preferencji związanych z rynkiem pracy.

 

Możliwe są dwa modele współpracy w programie:

 

Model 1: Jeśli firma ma możliwość zaoferowania stażu, może zgłosić to na portalu, a my pomożemy w znalezieniu stażystów lub partnera (organizacji pozarządowej – NGO). Analogicznie jeśli organizacja pozarządowa czy placówka opieki zastępczej ma kandydatów na staże i szuka partnera, może to zgłosić na portalu, a my pomożemy w znalezieniu partnera biznesowego.

 

Model 2: Firma ma już partnera w postaci organizacji pozarządowej lub kandydatów na staże i potrzebuje wsparcia systemowego.

 

W każdym z tych modeli FRC pomaga uruchomić procedurę stażową, gwarantującą wysoką jakość i opierającą się na standardach dających bezpieczeństwo wszystkim stronom – stażystom, firmie, organizacji pozarządowej.

Aplikacja Bezpieczny Staż zapewnia edukację, wsparcie, monitoring i ewaluację wszystkim stronom programu.

 

Procedura udziału zainteresowanej firmy w programie składa się z następujących kroków:

 

 1. Wysłanie zgłoszenia przez firmę.
 2. Kontakt ze strony FRC – ustalenie zakresu stażu i warunków, które powinien spełnić stażysta.
 3. Podpisanie umowy z fundacją i stażystą.
 4. Wybór i szkolenie pracownika – mentora.
 5. Utworzenie konta w aplikacji Bezpieczny Staż, która poprowadzi uczestników przez kolejne etapy stażu.
ZWIŃ

PARTNERZY STRATEGICZNI

POSŁUCHAJ ICH

Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy, których do tej pory nie znałam lub uważałam za trudne. Nie bardzo wierzyłam w swoje możliwości, ale udało się mi pokonać nawet te dość skomplikowane prace. Myślę, że nawet byłby ze mnie dobry magazynier.

Wioletta, Stażystka

Największa wartość staży to możliwość regularnej pracy w firmie z innymi pracownikami

Magdalena, Konsultantka

Stażysta, który jest przygotowany do powierzonych zadań i sumiennie je wykonał, powinien nabytą wiedzę wykorzystać w każdej działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą bezpośrednio do klienta.

 Andrzej, Mentor

Spodobała mi się komunikacja między współpracownikami, rozkładanie towaru, podawanie towaru, zamawianie i rozliczanie kart płatniczych.

Marek, Stażysta

 

PARTNERZY
PROGRAMU: