FAQ


1. Czym staże w programie Bezpieczny Staż różnią się od innych?
 
Dobrze gdy staż stanowi wyzwanie, a jednocześnie jest bezpieczny dzięki dobrej współpracy z dorosłymi. Bezpieczny staż, to według nas taki, w którym wszyscy uczestnicy odnoszą korzyści: stażysta zyskuje wiedzę, doświadczenie, kontakty i stypendium. Mentor doskonali swoje umiejętności interpersonalne, zyskuje prestiż. Firma otrzymuje dodatkową parę rąk do pracy, informację zwrotną jak jest widziana z zewnątrz, możliwość wypróbowania potencjalnego pracownika oraz prestiż związany z udziałem w ważnym programie CSR.
 
2. Jak można dostać się na staż?
 
Stażysta powinien sprawdzać oferty zamieszczane na naszej stronie, może też poprosić organizację pozarządową z którą współpracuje, szkołę czy placówkę o wysłanie zgłoszenia do programu Bezpieczny Staż. Służy do tego formularz w zakładce Organizacje. Fundacja Robinson Crusoe nie organizuje staży indywidualnie, ale zaprasza do nich podopiecznych swoich centrów usamodzielnienia. Zajęcia w centrach, zwanych Wehikułami, odbywają się co 2 tygodnie w soboty. Jeśli usamodzielniasz się i korzystałeś/aś, albo korzystasz, z dowolnej formy pieczy zastępczej, możesz uczęszczać na zajęcia Wehikułu i zyskać dostęp do staży. W tym roku otwieramy nasze centra w 7 lokalizacjach: w Łodzi, Sieradzu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zawierciu i Żorach. Sprawdź na mapie, czy w Twojej okolicy jest Wehikuł Usamodzielnienia. Jeśli jest, skontaktuj się z biurem Fundacji Robinson Crusoe lub konsultantami z danego Wehikułu, aby zapytać o szczegóły.
 
3. Co to jest aplikacja Bezpieczny Staż?
 
To serwis do obsługi staży. Uczestnicy procesu: stażysta, mentor, konsultant otrzymują indywidualny login i hasło. Po rejestracji i zalogowaniu mają dostęp do swoich danych kontaktowych, informacji o stażu i ewaluacji. Serwis jest rozbudowywany i udostępniany kolejnym firmom i organizacjom.
 
4. Jak mogę się zalogować do aplikacji?
 
Dostęp do strefy logowania otrzymują osoby zaproszone do Bezpiecznego Stażu przez swojego opiekuna z organizacji, czy placówki, która podpisała z nami umowę. Zaproszenie ma postać wysyłanego na skrzynkę e-mail linku do rejestracji. Po zakończeniu rejestracji użytkownik automatycznie przenoszony jest do swojego pulpitu. Może się z niego wylogować i ponownie zalogować dzięki utworzonemu podczas rejestracji hasłu.
 
5. Kim jest mentor?
 
Mentor to pracownik, który dobrowolnie podejmuje się zadania wprowadzenia stażysty w firmę oraz opieki nad nim podczas stażu. Do jego roli należy zbudowanie ze stażystą pozytywnej, wspierającej relacji. Mentor wyznacza stażyście zadania, czuwa nad ich wykonaniem i udziela informacji zwrotnej zarówno o sukcesach, jak i o zachowaniach wymagających zmiany. Mentor wspiera stażystę w rozwiązywaniu problemów i w wyzwaniach związanych ze stażem, utrzymuje też kontakt z opiekunem stażysty.
 
6. Co to jest Indeks Samodzielności?
 
To kwestionariusz do badania indywidualnego profilu samodzielności. Samodzielność rozumiemy jako kompetencję, czyli połączenie wiedzy, umiejętności, postaw i doświadczeń. Narzędzie bierze pod uwagę: wytrwałość w dążeniu do celu, inicjatywę w działaniu, przekonanie o własnych umiejętnościach, budowanie i podtrzymywanie relacji z innymi, zarządzanie własnymi pieniędzmi, doświadczenie życiowe.
 
7. Czy staże są przeznaczone wyłącznie dla młodzieży z pieczy zastępczej?
 
Stażystą może być: osoba korzystająca z pieczy zastępczej (placówka, rodzina zastępcza), Robinson – osoba uczestnicząca w programach Fundacji Robinson Crusoe, młodzież korzystająca z wsparcia Pomocy Społecznej. Sprawdzony przez nas model staży oparty na współpracy stażysty, mentora i opiekuna nadaje się do powszechnego użycia. Fundacja zgodnie ze statutem wspiera wyłącznie młodzież z pieczy zastępczej, ale zależy nam aby inne organizacje, placówki, szkoły korzystały z naszej aplikacji. Kiedy zgłosi się do nas organizacja, będziemy się starali włączyć ją w program, tak by mogła zaprosić swoich stażystów na staż.
 
8. Co to jest Klub Armada?
 
Klub Armada zrzesza przedsiębiorstwa i organizacje, które wnoszą znaczący wkład do rozwoju programu Bezpieczny Staż i są jego strategicznymi partnerami.
 
9. Co to jest Test preferencji zawodowych?
 
Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, w skrócie MŁOKOZZ to profesjonalne, a zarazem bezpłatne narzędzie przeznaczone do doradztwa zawodowego. Wykonanie testu pozwala uporządkować to co wiesz na temat swoich zainteresowań. Może ono pomóc w wyborze stażu i pracy. Może też być punktem wyjścia do rozmowy z doradcą.
 
10. Czy można być na więcej niż jednym stażu?
 
Jest taka możliwość, co nie oznacza, że każdy stażysta weźmie udział w więcej niż jednym stażu. Staramy się każdego traktować indywidualnie. Jeśli widzimy, że staż może Ci się bardzo przydać robimy wszystko by go zorganizować. Nie każdy Robinson jest zainteresowany, czy gotowy na staż.
 
11. Ile trwa staż w programie BS?
 
Minimum tydzień, standardowo (90 % przypadków) dwa tygodnie, ale zdarzają się też staże miesięczne i dłuższe.
 
12. Czy można robić staż poza miejscem swego zamieszkania?
 
Tak, niektóre firmy, np. Hilti umożliwiają staż osobom z dalszych miejscowości finansując koszty podróży i pobytu poza miejscem zamieszkania.
 
13. Czy są staże które odbywają się w ciągu roku szkolnego?
 
Tak, są firmy, które potrzebują pomocy stażystów w weekendy albo popołudniami. Tak jest w przypadku Poczty Polskiej.
 
14. Co to jest staż Marzeń?
 
To staż, który wyszukują wspólnie stażysta i opiekun (konsultant). Może on dojść do skutku gdy pojawi się sponsor, który nie organizuje stażu u siebie w firmie (staż firmowy), ale funduje staż w dowolnym miejscu. Oznacza to więcej wysiłku organizacyjnego, ale pozwala znaleźć staż precyzyjnie odpowiadający zainteresowaniom stażysty.
 
 
Jeśli masz pytanie pisz do nas na adres:
 
 
ZWIŃ

PARTNERZY STRATEGICZNI

POSŁUCHAJ ICH

Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy, których do tej pory nie znałam lub uważałam za trudne. Nie bardzo wierzyłam w swoje możliwości, ale udało się mi pokonać nawet te dość skomplikowane prace. Myślę, że nawet byłby ze mnie dobry magazynier.

Wioletta, Stażystka

Największa wartość staży to możliwość regularnej pracy w firmie z innymi pracownikami

Magdalena, Konsultantka

Stażysta, który jest przygotowany do powierzonych zadań i sumiennie je wykonał, powinien nabytą wiedzę wykorzystać w każdej działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą bezpośrednio do klienta.

 Andrzej, Mentor

Spodobała mi się komunikacja między współpracownikami, rozkładanie towaru, podawanie towaru, zamawianie i rozliczanie kart płatniczych.

Marek, Stażysta

 

PARTNERZY
PROGRAMU: