Regulamin


Regulamin korzystania z serwisu www.bezpiecznystaz.org

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu www.bezpiecznystaz.org Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się treścią Regulaminu i zaakceptować wszystkie jego postanowienia.
 2. Administrator strony www.bezpiecznystaz.org zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich parametrów technicznych i funkcjonalności Serwisu, czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu.
 3. Niektóre funkcjonalności Serwisu wymagają rejestracji. Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest do zarejestrowania się w serwisie przy użyciu prawdziwych danych. W przypadku wątpliwości, co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz w skrajnych przypadkach do usunięcia konta Użytkownika. Zarejestrowanie się przez Użytkownika wymaga podania danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe.
 4. Administrator strony www.bezpiecznystaz.org zastrzega sobie prawo odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na publiczny dostęp do zamieszczanych przez niego wpisów w obrębach działów udostępniających taką funkcjonalność.
 6. Administrator www.bezpiecznystaz.org może w dowolnym czasie usunąć wprowadzone w Serwisie zapisy Użytkownika jak również odmówić zamieszczenia w Serwisie dowolnych zapisów.
 7. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie jakichkolwiek zapisów, które:
 • zawierają treści sprzeczne z prawem,
 • naruszają przyjęte normy społeczne lub obyczajowe,
 • zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
 • naruszają prawa osób trzecich,
 • zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić pracę komputera, programów komputerowych lub pogorszyć ich pracę.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do wszystkich przesłanych i umieszczonych w Serwisie zapisów, treści i plików.\
 3. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:
 • są one zgodne z prawdą,
 • wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez www.bezpiecznystaz.org swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane osobowe będą przechowywane na serwerze www.bezpiecznystaz.org Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) jest Fundacja Robinson Crusoe.
 1. Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania kontaktując się bezpośrednio z Fundacją Robinson Crusoe na adres mailowy biuro@fundacjarobinson.org.pl
 2. Usunięcie przez www.bezpiecznystaz.org na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
 3. Administrator www.bezpiecznystaz.org zastrzega, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczanych w Internecie informacji.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wpisy zamieszczanie w Serwisie.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie materiały graficzne zamieszczone przez siebie w serwisie. Zamieszczenie jest ich tożsame z oświadczeniem posiadania do nich praw autorskich oraz praw do wizerunku osób, które na nich występują.
 6. Administrator www.bezpiecznystaz.org nie ponosi odpowiedzialności za zapisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników jak również za następstwa tychże zapisów.
 7. Administrator www.bezpiecznystaz.org nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub fragmentów zapisów Użytkownika w Serwisie w tym także za skutki wykorzystania przez osoby trzecie zapisów.
 8. Treści zapisów umieszczonych w Serwisie nie stanowią opinii oraz nie są tożsame z działalnością i poglądami Fundacji Robinson Crusoe.
 9. Administrator www.bezpiecznystaz.org nie gwarantuje ciągłości działania Serwisu.
 10. Użytkownik jest uprawniony do zrezygnowania w każdej chwili z korzystania z Serwisu.
 11. Administrator www.bezpiecznystaz.org gwarantuje pełną anonimowość przy wykorzystaniu przez Użytkownika opcji kontaktu z ekspertem. Zachowuje jednak prawo do zamieszczenia treści w Serwisie, bez podania żadnych danych autora/autorki.
 12. Informacje zamieszczone w Serwisie www.bezpiecznystaz.org przez Administratora mają charakter poglądowy.
 13. Wszystkie konkursy ogłaszane na portalu będą posiadały oddzielny regulamin.
 14. Oddzielny regulamin mogą również posiadać poszczególne funkcjonalności wprowadzane przez Administratora do serwisu www.bezpiecznystaz.org W takim wypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany i zobowiązany jest zapoznać się z nimi.
 15. Dane gromadzone przez Administratora podlegają zobowiązaniom zawartym w osobnym dokumencie Polityka prywatności.
 16. Regulamin lub warunki korzystania z Serwisu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiana nie wymaga wcześniejszego powiadomienia Użytkownika ani uzyskania jego zgody. Chwilą wprowadzenia zmiany Regulaminu jest chwila opublikowania w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na takie wprowadzenia zmiany.
 17. Autorem projektu serwisu www.bezpiecznystaz.org jest spółka Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Do wykonania portalu zostały wykorzystane materiały (w tym, zdjęcia), do których prawa przysługują innym podmiotom, zgodnie z informacją umieszczoną na tych materiałach. Materiały zostały nabyte przez Administratora i są wykorzystywane zgodnie z licencją [****].
 18. Zastrzeżenie dot. zrzeczenia się odpowiedzialności Accenture za jakiekolwiek treści publikowane na portalu / podstronie dot. stażu:
 19. W zakresie dozwolonym przez prawo, Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie udziela żadnej bezpośredniej lub dorozumianej gwarancji lub rękojmi związanej z serwisem www.bezpiecznystaz.org, w szczególności dotyczącej funkcjonowania, przydatności lub zawartości serwisu www.bezpiecznystaz.org.
 20. W żadnym wypadku Accenture sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności (bez względu na podstawę lub zasadę takiej odpowiedzialności) za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody (w szczególności z tytułu utraty zysków, przerwy w działalności, utraty programów lub danych) wynikające z lub związane z: (i) korzystaniem z serwisu, www.bezpiecznystaż.org, lub (ii) korzystaniem z treści dostępnych w serwisie www.bezpiecznystaz.org lub za jego pośrednictwem lub (iii) jakimikolwiek działaniami prawnymi lub faktycznymi dokonywanymi w serwisie www.bezpiecznystaz.org lub za jego pośrednictwem.
ZWIŃ

PARTNERZY STRATEGICZNI

POSŁUCHAJ ICH

Nauczyłam się wielu ciekawych rzeczy, których do tej pory nie znałam lub uważałam za trudne. Nie bardzo wierzyłam w swoje możliwości, ale udało się mi pokonać nawet te dość skomplikowane prace. Myślę, że nawet byłby ze mnie dobry magazynier.

Wioletta, Stażystka

Największa wartość staży to możliwość regularnej pracy w firmie z innymi pracownikami

Magdalena, Konsultantka

Stażysta, który jest przygotowany do powierzonych zadań i sumiennie je wykonał, powinien nabytą wiedzę wykorzystać w każdej działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą bezpośrednio do klienta.

 Andrzej, Mentor

Spodobała mi się komunikacja między współpracownikami, rozkładanie towaru, podawanie towaru, zamawianie i rozliczanie kart płatniczych.

Marek, Stażysta

 

PARTNERZY
PROGRAMU: