Klub Armada
Kurs na staż z najlepszymi!

Hilti

Hilti jest światowym liderem w dziedzinie systemowych rozwiązań dla profesjonalistów w branży budowlanej. Celem firmy jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług, które wyprzedzają potrzeby rynku oraz wyznaczają nowe standardy w przyszłości. Grupa Hilti działa w 120 krajach na wszystkich kontynentach. Zatrudnia ponad 21 000 pracowników, z których dwie trzecie pracuje bezpośrednio w dziale sprzedaży, centrum obsługi klienta oraz doradztwie z zakresu prac projektowych. W Polsce firma działa od 1991 roku, zatrudniając około 390 pracowników.

Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne i długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla naszego otoczenia: klientów, pracowników, środowiska naturalnego i społeczności lokalnej, w której żyjemy. Celem Hilti Poland jest zapewnienie realizacji strategii CSR przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności biznesowej firmy.

W ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Hilti Poland wspiera różne inicjatywy pozarządowe oraz angażuje swoich pracowników do aktywnego udziału w przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnej. W 2012 roku firma Hilti Poland rozpoczęła aktywną współpracę z Fundacją Ashoka, w ramach której realizuje program staży. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych ludzi, którzy mają utrudniony start w dorosłe życie, poprzez podniesienie poziomu ich umiejętności społecznych, kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i ufundowanie stypendium.

W okresie wakacyjnym podopieczni kilku organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Robinson Crusoe, odbywają staż w oddziałach Hilti zlokalizowanych w największych miastach Polski. Każdym stypendystą programu opiekuje się mentor, czyli pracownik Hilti Poland. Staże połączone są ze szkoleniami z zakresu HR, które przygotowują kandydatów do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Program Bezpieczny Staż to nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia dla młodzieży, która ma z różnych względów utrudniony start w dorosłość, ale przede wszystkim odnalezienie radości z pracy, nawiązanie nowych, cennych relacji oraz rozpoczęcie kariery zawodowej. Najlepszym wskaźnikiem sukcesu programu jest fakt, iż w 2013 roku jedna z osób biorących udział w programie, otrzymała ofertę pracy od Hilti Poland i do dzisiaj jest członkiem społeczności firmy.

ZWIŃ